Tổng cộng: 0
Tổng cộng: 0

Blog

Đã có rất nhiều cuộc cãi vả xãy ra giữa một  bên làm AQUAPONIC và một bên là KHÁCH HÀNG mà theo chúng tôi tuyệt đại đa số là lỗi

Biểu hiện của cây trồng thiếu chất dinh dưỡng là cây bị héo, ngả vàng, còi cọc, khi đó cây dễ bị sâu bệnh và chết. Có 16 thành phần

I. GIỚI THIỆU Ong Dú Giống Lisotrigona Furva. Ong Dú là một loài ong được nuôi ít phổ biến ở nước ta, vì chúng là loài mới chưa được nhiều

THỦY CANH LÀ GÌ ? Thủy canh là phương pháp trồng cây trong nước dựa trên dung dịch dinh dưỡng cần thiết được pha chế bằng nhiều cách từ hoá